Duchy

Duchy
Duchy
widzieć ducha - możliwy awans na stanowisku
widzieć duchy - zadręczasz się niedokończonymi sprawami z przeszłości
rozmawiać z nim - odniesiesz na kimś dobre wrażenie
przestraszyć się go - spodziewaj się przykrości
być duchem - poczucie zagubienia

Jak interpretować

 Podstawową rolą snu, jest zachowanie stabilizacji psychicznej. W naturze mary senne mają funkcję pokrywać podświadomość z ułamkiem świadomości.

 Symbole są podstawą materiału, do poznania fenomenu jakim jest sen. Interpretując symbolikę , traktuj wszystko jak fakty, specyficzne przejawy naszego instynktu.

 Analizując znaczenie, zmierzaj w głąb ich zawartości, starając się wychwycić obrazy i szczególne myśli, nie wybiegając  zbytnio poza jego granice.

 
 
 

Kropla mądrości...

'' Kto chce realizować swoje marzenia, musi się obudzić ''

autor Michael Pflegher