Gwoździe

Gwoździe
Gwożdzie
Gwoździe -  oznaka ciężkiej, lecz szlachetnej pracy. wbijanie gwoździ może być formą wyrażania agresji
kłopoty z wbiciem gwoździa — we śnie mężczyzny może być oznaką niepokoju o sprawność seksualną. U kobiety może to oznaczać niechęć do zbliżenia, seksu.

Jak interpretować

 Podstawową rolą snu, jest zachowanie stabilizacji psychicznej. W naturze mary senne mają funkcję pokrywać podświadomość z ułamkiem świadomości.

 Symbole są podstawą materiału, do poznania fenomenu jakim jest sen. Interpretując symbolikę , traktuj wszystko jak fakty, specyficzne przejawy naszego instynktu.

 Analizując znaczenie, zmierzaj w głąb ich zawartości, starając się wychwycić obrazy i szczególne myśli, nie wybiegając  zbytnio poza jego granice.

 
 
 

Kropla mądrości...

'' Kto chce realizować swoje marzenia, musi się obudzić ''

autor Michael Pflegher