Jak interpretować

 Podstawową rolą snu, jest zachowanie stabilizacji psychicznej. W naturze mary senne mają funkcję pokrywać podświadomość z ułamkiem świadomości.

 Symbole są podstawą materiału, do poznania fenomenu jakim jest sen. Interpretując symbolikę , traktuj wszystko jak fakty, specyficzne przejawy naszego instynktu.

 Analizując znaczenie, zmierzaj w głąb ich zawartości, starając się wychwycić obrazy i szczególne myśli, nie wybiegając  zbytnio poza jego granice.

 
 
 

PSYCHIKA A SNY

   Sny wynikają z potrzeby doświadczanej przez wszystkich ludzi, ale nie wszyscy pamiętamy nasze sny. Właściwie nikt naprawdę nie wie, dlaczego tak łatwo je zapominamy. W ciągu wieków kwestie źródła naszej potrzeby śnienia, a także znaczenia snów wywołują nieustanne spory.

Teoria neurofizjologiczna — która przyjmuje założenie, że czuciowe sygnały odbierane przez mózg w fazie REM powodują, iż śpiącemu się wydaje, że doświadczane wydarzenia są rzeczywiste — nie wyjaśnia, skąd biorą się sny. Nie wyjaśnia ona także, dlaczego sny są tak twórcze i mają tak bogatą narrację. Sformułowano hipotezę, że sny są w jakiś sposób zwią- zane z uczeniem się i pamięcią oraz integracją nowych doświadczeń w banku pamięci. Wyjaśnia to, dlaczego tak wiele snów dotyczy niedawnych wydarzeń. Mogą one także reprezentować pewne doświadczenia i pozwalać nam uczyć się z określonych wydarzeń bez ich faktycznego doświadczania.

Kropla mądrości...

'' Kto chce realizować swoje marzenia, musi się obudzić ''

autor Michael Pflegher