Jak interpretować

 Podstawową rolą snu, jest zachowanie stabilizacji psychicznej. W naturze mary senne mają funkcję pokrywać podświadomość z ułamkiem świadomości.

 Symbole są podstawą materiału, do poznania fenomenu jakim jest sen. Interpretując symbolikę , traktuj wszystko jak fakty, specyficzne przejawy naszego instynktu.

 Analizując znaczenie, zmierzaj w głąb ich zawartości, starając się wychwycić obrazy i szczególne myśli, nie wybiegając  zbytnio poza jego granice.

 
 
 

Typy snów

  Tematy, wątki, zdarzenia i obiekty występujące w snach, jak również ich umiejscowienie w czasie i związki między nimi, są nieskończenie różne i często dziwne. Ogólnie przyjmuje się też, że sny mogą odgrywać różne role w naszym życiu. Mogą ostrzegać nas przed problemami, a nawet czasem dostarczać nam ich rozwiązania. Rozluźniają one wewnętrzne napięcia, dają wgląd w przyszłość i stanowią inspirację dla artystów. Należą do nich szczątkowe sny związane z wydarzeniami dnia codziennego, sny ozdrowieńcze i stanowiące zawór bezpieczeństwa oraz sny powtarzające się, twórcze i jasnowidzące. W niektórych snach mogą się mieszać elementy różnych typów. Każdy z nich jest charakterystycznie odrębny, ale czasami mogą mieć niektóre cechy wspólne.

Kropla mądrości...

'' Kto chce realizować swoje marzenia, musi się obudzić ''

autor Michael Pflegher